Obrazovanje

FCJJ-40 Horizon Energy Box

Horizon Energy box sadrži sve što Vam je potrebno za sate eksperimenata na temu obnovljivih izvora energije.

Proverite šta sve možete da uradite sa Horizon energy box-om!

U potpunosti ćete shvatiti  kako tehnologija gorionih ćelija u interakciji sa obnovljivim izvorima energije može da stvori  potpuno održivu mrežu napajanja.

Ispitajte solarnu energiju, energiju vetra i kinetičku energiju pomoću ručnog dinama i demonstrirajte neverovatan skladišni potencijal superkondenzatora.

U kutiji se nalazi niz gorionih ćelija za poređenje: 

  • PEM vodonična goriona ćelija, 
  • goriona ćelija na slanu vodu i 
  • direktna etanolska goriona ćelija. 

Toliko naučnih principa možete videti na delu i imaćete dosta prostora za kreativnost.

Uključen je CD sa kurikulumom za 40 sati aktivnosti u učionici.

Kontaktirajte nas za više informacija