Obrazovanje

FCJJ-38 Obrazovni komplet za izučavanje termalne snage

Sada možete da proizvodite električnu energiju koristeći kombinaciju tople i hladne vode i ćeliju za pretvaranje termalne energije!

Kako se temperatura vode između dva suda izjednačava, nivo snage se smanjuje.

LED i mini turbina služe za demonstraciju promene električne energije koja se proizvodi, a dva termometra služe za praćenje temperature.

Preuzmite tehničku specifikaciju

Kontaktirajte nas za više informacija