Obrazovanje

Sajam učila 2015

Učestvovali smo na Sajmu učila koji je bio održan na Beogradskom sajmu od 28.10. - 01.11.2015. Pored najsavremenijih proizvoda za izučavanje obnovljivih izvora energije kompanije Horizon Educational i velikog broja senzora i mernih uređaja za nastavu iz prirodnih nauka kompanije Vernier, imali smo priliku da predstavimo i naš novi uređaj LabKIT. LabKIT je nastavno učilo za realizaciju eksperimenata iz biologije, hemije i termodinamike. Deca i ostali posetioci sajma su imali priliku da posmatraju pretvaranje jednog oblika energije u drugi, ispituju ćelijsko disanje proklijalih i neproklijalih semenarki, efekat staklene bašte, Bojl-Mariotov zakon, kretanje tela na strmoj ravni, da mere vlažnost zemljišta i da izmere jačinu stiska šake pomoću LabKIT-a, dinamometra i aplikacije koju su razvili studenti Elektrotehničkog fakulteta koji su bili kod nas na praksi.