Obrazovanje

Donacija Vernier opreme Matematičkoj gimnaziji

Nakon posete Matematičkoj gimnaziji u septembru ove godine, kompanija Vernier je odlučila da donira neke od svojih proizvoda. Donirana je sledeća oprema: Logger Pro 3 – softver za prikupljanje i analizu podataka, Vernier dynamics system – komplet za eksperimente iz kinematike i dinamike, Motion Detector – detektor pokreta i LabQuest 2 – samostalni interfejs za akviziciju podataka sa senzora sa ugrađenim aplikacijama za crtanje grafika i analizu podataka. Kao generalni zastupnik Vernier-a, naša kompanija je uvezla opremu i isporučila Matematičkoj gimnaziji.