Naši proizvodi

Upoznajte se sa našim proizvodima! Bilo da je reč o savremenom nastavnom učilu, sistemu za testiranje sportista ili industrijskom GSM modulu za NI CompactRIO platformu, naši proizvodi su prepoznatljivi po svom kvalitetu i sofisticiranim rešenjima.

LabKIT

Najmoderniji uređaj za laboratorijske vežbe iz biologije, hemije i termodinamike!
Detaljnije »

Školice

Savremeno nastavno učilo koje koristi koncept softverski definisanog hardvera za realizaciju laboratorijskih vežbi iz fizike, hemije, biologije i stručnih predmeta.
Detaljnije »
proizvod

PAT 02

PAT 02 (Physical Ability Test) je kompjuterizovani sistem koji se koristi za testiranje fizičkih sposobnosti pojedinaca i ekipa. Sistem omogućava izvođenje testova brzine, agilnosti, skočnosti, kao i testova zasnovanih na izometrijskim i izotoničnim kontrakcijama.
Detaljnije »

SRB CRIO GSM modul

SRB cRIO GSM je komunikacioni modul namenjen za NI CompactRIO platformu. Njegova upotreba omogućava CompactRIO kontroleru GSM komunikaciju putem mrežne mobilne telefonije. Uključivanjem SRB cRIO GSM modul u svoj CompactRIO sistem, dobijate telemetrijski sistem dostupan u svakom trenutku i na...
Detaljnije »
Kontaktirajte nas za više informacija