Obrazovanje

USRP

USRP

USRP platforma predstavlja softverski definisan radio.

Uz pomoć softvera potpuno se upravlja primopredajnicima koji zavisno od modela imaju mogućnost rada na različitim frekvencijama i sa više kanala. Dostupni su i akademski modeli sa nižim cenama koji omogućavaju studentima upoznavanje sa USRP uređajem i LabVIEW Communications System Design softverom.

Kontaktirajte nas za više informacija