Industrija

NI VirtualBench

Pet ključnih instrumenata u jednom uređaju i intuitivan softverski interfejs. Previše praktičan da bi se ignorisao! VirtualBench je multifunkcijski instrument koji se integriše sa Vašim računarom ili iPad-om. Sadrži kombinovani osciloskop (MSO), funkcijski generator, digitalni multimetar, DC napajanje i digitalne ulaze/izlaze u jednom uređaju.

Pojednostavljene i povećane softverske mogućnosti ovog uređaja obezbeđuju efikasno otklanjanje grešaka i validaciju električnih kola.

Kontaktirajte nas za više informacija