Industrija

NI CompactRIO (cRIO)

Platforma za razvoj merno-upravljačkih sistema za industrijske aplikacije koje zahtevaju visoke performanse, pouzdanost i robusnost.

CompactRIO sistem se sastoji od Real-Time industrijskog kontrolera, rekonfigurabilnog kućišta sa FPGA tehnologijom i I/O modula. Izuzetno visoke hardverske performanse CompactRIO kontrolera, uz Real-Time operativni sistem, obezbeđuju determinističko izvršavanje vrlo naprednih i zahtevnih aplikacija. Rekonfigurabilno kućište sa ugrađenom FPGA tehnologijom omogućava nam da, korišćenjem LabVIEW programskog okruženja, svoju aplikaciju imlementiramo na FPGA kola, čime se izvršavanje aplikacija odvija na hardverskom nivou bez ikakvih interakcija sa bilo kakvim softverom. Samim tim, postiže se ekstremna pouzdanost kao i brzina rada sistema. Uzimajući u obzir i izuzetnu robusnost CompactRIO sistema, koja ide i do radnog temperaturnog ospega od -40 do 70°S,  jasno je da ovaj sistem objedinjuje performanse PC računara i robusnost PLC-a, uz ekstremnu pouzdanost koju mu obezbeđuje FPGA tehnologija. Modularnost sistema obezbeđuje preko 100 različitih I/O i komunikacionih modula koji omogućavaju izvršavanje vrlo preciznih merenja i laku integraciju CompactRIO sistema sa ostalim uređajima u industrijskim mrežama.

Kontaktirajte nas za više informacija