Industrija

NI CompactDAQ (cDAQ)

Platforma za razvoj mernih sitema predviđena za rad u laboratoriji, na terenu ili u proizvodnji.

NI CompactDAQ sistem se sastoji od kućišta, I/O modula, i kontrolera. 

Kućište može da primi do 8 I/O modula, a povezivanje sa PC kontrolerom je moguće putem USB, Ethernet ili 802.11 WiFi mreže.

Glavne prednosti NI CompactDAQ sistema, zbog kojih ga i mi koristimo u razvoju naših projekata, su modularnost, preciznost merenja i brzina razvoja kompletnog mernog sistema. Modularnost sistema obezbeđuje preko 50 različitih I/O modula. Svaki od ovih modula je specijalno napravljen za određeni tip merenja i u sebi, pored konvertora signala, sadrži i neophodna kola za kondicioniranje signala specijalno prilagođena za vrstu senzora ili signala za koji je modul predviđen. Ovo kondicioniranje  je  od suštinske važnosti za obavljanje tačnih i preciznih merenja. Različitom kombinacijom modula u kućištu, lako se menjaju postojeće ili dodaju nove funkcionalnosti već razvijenom mernom sistemu.

Kontaktirajte nas za više informacija