Obrazovanje

NI myDAQ

myDAQ

myDAQ je multifunkcijski uređaj prilagođen studentima i učenicima, kako po performansama tako i po ceni. myDAQ objedinjava sve najvažnije standardne laboratorijske instrumente koji su dostupni za rad i programiranje preko PC računara.

Uz uređaj dolaze studentske verzije LabVIEW i Multisim softvera kao i neophodni drajveri za programiranje svih instrumenata. Pored toga uz uređaj dolazi i softver za rad sa instrumentima.

Za myDAQ dostupni su mnogobrojni dodaci koji služe za primenu uređaja ili njegova proširenja. Na ovaj način se mogu priključiti senzori, aktuatori ili celi kompleti osmišljeni za izučavanje mehatronike, automatike ili proširenja, kao na primer protobord, LCD ekran ili adapteri za različite senzore.

Instrumeti koje myDAQ objedinjava su:

·         Digitalni Multimer (sonde dolaze uz uređaj)

·         Dvokanalni osciloskop

·         Funkcijski generator i arbitrarni waveform generator

·         DC izvor napajanja

·         Bode analizator

·         Dinamički analizator signala

·         Digitalni ulazi/izlazi

Tehničke karakteristike:

·         2 diferencijalna analogna ulaza (16 bit, 200kS/s, ±10 V, ±2 V, DC-coupled)

·         2 analogna izlaza (16 bit, 200kS/s, ±10 V, ±2 V, DC-coupled)

·         1 stereo audio ulaz 3.5mm (±2 V, AC-coupled, koristi kanale analognih ulaza i izlaza)

·         8 digitalnih ulaza/izlaza

·         1 digitalni brojač/tajmer (32 bit, base clock 100 MHz)

·         DC izvor napajanja: +5 V, -5 V, +15 V, -15 V (do 500 mW snage)

·         DMM

o   DC naponski opsezi: 200 mV, 2 V, 20 V, 60 V

o   AC naponski opsezi: 200 mVrms, 2 Vrms, 20 Vrms

o   DC strujni opsezi: 20 mA, 200 mA, 1 A

o   AC strujni opsezi: 20 mArms, 200 mArms, 1 Arms

o   Opsezi merenja otpornosti: 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ

Kontaktirajte nas za više informacija