Obrazovanje

Analog Discovery 2

Moćan multifunkcijski uređaj koji u sebi objedinjuje više instrumenata. Dolazi sa studentskom verzijom NI Multisim softvera.

Moćan multifunkcijski uređaj koji u sebi objedinjuje više instrumenata:

1.       dvokanalni osciloskop (14-bit, 100Msample/sec, ±25V, 30MHz bandwidth)

2.       dvokanalni arbitrarni funkcijski generator (14-bit, 100Msample/sec, ±5V, 20MHz bandwidth)

3.       stereo audio pojačalo i audio izlaz za reprodukciju singala sa funkcijskog generatora

4.       16 digitalnih ulaza/izlaza

5.       voltmetar (±25V)

6.       dva programibilna izvora jednosmernog napajanja (od 0 do 5V i od -5V do 0)

7.       mrežni analizator – Bode, Nyquist, Nichols transfer dijagrami kola. (opseg: 1Hz –  10MHz)

8.       analizator spektra

9.       analizator digitalnih komunikacionih protokola (SPI, I²C, UART, Parallel)

10.     dve digitalne triger linije za sinhronizaciju sa drugim uređajima

Povezivanje sa računarom i softver

Uređaj se povezuje sa računarom uz pomoć USB kabla. Uz uređaj dolazi besplatna studentska licenca za National Instrumets Multisim. Punu funkcionalnost uređaja iskorišćava i besplatni softver Digilent WaveForms 2015, dostupan za download. Uređaj se može proizvoljno programirati iz programskog okruženja LabVIEW za koji su razvijeni drajveri.

Softver dozvoljava upravljanje svim instrumentima i pruža mogućnosti prikaza i logovanje signala.

Digilent WaveForms 2015 softver

Šta je u kutiji

Uređaj dolazi u kutiji zajedno sa neophodnim USB kablom za povezivanje sa računarom, studentskom licencom za NI Multisim softver, 15x2 konektorom sa razdvojenim izvodima, pet šestopinskih konektora za protobord.

Povezivanje u električno kolo

Uređaj sadrži 2x15 pinski izvod koji se povezuje sa ostakom kola uz pomoć kabla sa konektorom i sa razdvojenim žicama koji dolazi uz uređaj. Žice na drugom kraju se mogu lako spojiti sa protobordom (ne dolazi uz uređaj) uz pomoć 6 pinskog dvostrukog konektora.

Kontaktirajte nas za više informacija