National Instruments

Još od 1976. godine National Instruments razvija softver i hardver kojima menja način na koji inženjeri i naučnici projektuju i realizuju merno-upravljačke, embedded i test sisteme. Uvođenjem koncepta virtuelne instrumentacije i razvojem LabVIEW grafičkog programskog okruženja, National Instruments je uneo pravu revoluciju u oblasti merenja i automatizacije.

Kompanija danas sarađuje sa više od 35.000 kompanija u preko 50 zemalja širom sveta. Konstantno unapređujući kvalitet i preformanse svog hardvera i nadgradnjom mogućnosti LabVIEW grafičkog programskog okruženja, National Instruments omogućava inženjerima i naučnicima da na brz i efikasan način rešavaju najkompleksnije probleme sa kojima se susreću.

Korišćenje LabVIEW grafičkog prorgamskog okruženja sa NI CompactDAQ, NI CompactRIO ili NI PXI platformom, omogućava nam da u kratkom vremenskom roku razvijemo kvalitetne merno-upravljačke sisteme koji se odlikuju visokim kvalitetom, performansama i pouzdanošću.

NI myRIO

NI myRIO je samostalni upravljački uređaj namenjen studentima kako bi savladali industrijske koncepte kroz svoje projekte.
Detaljnije »
myRIO

NI ELVIS

NI ELVIS je modularna platforma koja objedinjava 12 laboratorijskih instrumenata i namenjena je učenicima i studentima za savladavanje širokog spektra inženjerskih veština.
Detaljnije »
NI ELVIS

NI myDAQ

myDAQ je multifunkcijski uređaj prilagođen studentima i učenicima, kako po performansama tako i po ceni. myDAQ objedinjava sve najvažnije standardne laboratorijske instrumente koji su dostupni za rad i programiranje preko PC računara.
Detaljnije »
myDAQ

Analog Discovery 2

Moćan multifunkcijski uređaj koji u sebi objedinjuje više instrumenata. Dolazi sa studentskom verzijom NI Multisim softvera.
Detaljnije »

LabVIEW

Softver koji daje nove mogućnosti u prikupljanju, analizi  i prikazivanju podataka sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme!
Detaljnije »

NI VirtualBench

Pet ključnih instrumenata u jednom uređaju i intuitivan softverski interfejs. Previše praktičan da bi se ignorisao! VirtualBench je multifunkcijski instrument koji se integriše sa Vašim računarom ili iPad-om. Sadrži kombinovani osciloskop (MSO), funkcijski generator, digitalni...
Detaljnije »

NI CompactRIO (cRIO)

Platforma za razvoj merno-upravljačkih sistema za industrijske aplikacije koje zahtevaju visoke performanse, pouzdanost i robusnost.
Detaljnije »
Kontaktirajte nas za više informacija