Obrazovanje

FCJJ-56 Komplet za proizvodnju vodonika pomoću energije vetra

Napravite sopstveni sistem sa "čistom" energijom uz pomoć električnog fena i gorione ćelije!

Vodonik se proizvodi kroz elektrolizu vode koja se odvija u reverzibilnoj PEM gorionoj ćeliji koja dobija energiju od vetrogeneratora. Vodonik se dalje pretvara u električnu energiju i može da se koristi za napajanje malog ventilatora.

Preuzmite tehničku specifikaciju!

Kontaktirajte nas za više informacija