Industrija

Virtual NIDays 2015

Izdvojene teme koje su bile pokrivene tokom tehničke konferencije Virtual NIDays:

  • Glavna tema: merni, test i sistemi upravljanja u kontekstu industrijskog Internet of Things
  • Sistemi za akviziciju podataka - od jednostavnih merenja napona do merenja  hiljada sinhronizovanih kanala
  • Uvod u modularnu instrumentaciju baziranu na platformi sa PXI industrijskim standardom – Merenja od DC do RF
  • Dobra praksa u arhitekturi koja smanjuje napore vezane za implementiranje I/O, uspostavljanje novih kontrolnih čvorova u postojećem sistemu i obezbeđuje da aplikacije funkcionišu kako treba mesecima ili godinama
  • Mobilni dataloger – kontinualno slanje podataka iz vozila ili postrojenja preko sveta na vaš računar
  • Kombinovanje NI FlexRIO i GPU procesora za potrebe napredne RF obrade signala

Pogledajte snimljene sesije