Industrija

Seminar: Industrijski merni sistemi i upravljanje podacima

Pozivamo Vas na seminar Industrijski merni sistemi i upravljanje podacima s naglaskom na arhitekture za merne aplikacije i efikasno upravljanje izmerenim podacima koji organizujemo sa našim partnerom, kompanijom National Instruments. Seminar će biti na srpskom jeziku. Tokom ovog poludnevnog događaja imaćete priliku da vidite više demonstracija industrijskih mernih sistema u praksi.

Seminar će biti održan 22.03.2016. u Hotelu M u Beogradu, na adresi Bulevar Oslobođenja 56a.

Prijavite se!

Tokom ovog seminara odgovorićemo na dva osnovna pitanja i obuhvatiti sledeće teme:

 1. Kako prikupiti podatke?

Imaćete priliku da vidite arhitekture industrijskih mernih sistema na primerima kao što su:

 • Laboratorijski prenosni desktop instrument za ispitivanje elektronskih sklopova
 • Interaktivno data-loger za ispitivanje komponenata frižidera
 • Mobilni data-loger za ispitivanje vozila tokom vožnje
 • IP 67 data-loger za strukturna merenja na dizalici u teškim uslovima 
 • Kompleksni merni sistem (100 kanala) za merenja u aerodinamičkom tunelu
 • Lokalizacija izvora buke
 • Sistem za online praćenje mašina kako bi se sprečio kvar, i dr.

   2. Kako pronaći prave podatke, doneti zaključke, a da se ne izgube sati i sati na tome?

 • Kako načiniti datoteku pretraživom
 • Pronalaženje pravih podataka lokalno ili na mreži
 • Data plugin-ovi - način za otvaranje bilo koje datoteke s podacima
 • Automatizovana analiza - obrada stotina datoteka jednim klikom
 • Automatsko geneisanje izveštaja na kraju merenja

Tokom ovog seminara NI inženjeri će biti na raspolaganju za konzultacije. Iskoristite ovu priliku za razgovor sa NI stručnjacima o svojim projektima na kojima radite.