Održan je NI seminar

22.03.2016. je održan je National Instruments seminar na kome ste imali priliku da čujete više o Industrijskim mernim sistemima i upravljanju podacima.