Industrija

NITech 2016

08. novembra održana je NITech tehnička konferencija sa fokusom na automatizaciju mernih, testnih i upravljačkih sistema.

Posetioci su imali priliku da vide narednu generaciju softvera LabVIEW i da učestvuju u radionicama. Prikazani su sledeći projekti i dostignuća iz industrije: sistem za automatsko testiranje, uređaj za analizu sorpcije vodonika HSA-ULNS, upotreba LabVIEW-a za automatsko testiranje i validaciju čipova.