Industrija

NIDays 2014 Sofija

Prisustvovali smo tehničkoj konferenciji NIDays u Sofiji 07.11.2014. gde smo imali priliku da predstavimo našu firmu kolegama iz Bugarske.