Industrija

LabVIEW obuka na Vojnotehničkom institutu

U perodu od 15.oktobra do 5.novembra održali smo naprednu obuku na Vojnotehničkom institutu. U toku obuke polaznici su imali prilike da rade sa Windows/Real-Time/FPGA merno-upravljačkim sistemima i tako pored teorijskog znanja steknu praktično iskustvo.