Upravljanje i nadzor nad postrojenjem za skladištenje i manipulaciju naftnih derivata

Sistem je realizovan umreženjem više objekata, koji su celine za sebe, u jedan sistem, kojim se upravalja i vrši nadzor sa jednog mesta. Implementirani su nadzor i upravljanje na sledećim sekcijama:  protivpožarna zaštita objekta, prijem goriva sa barže, otprema goriva auto-vagon cisternom, auto vaga, cisterne za skladištenje goriva.