Sistem za dinamičku analizu kretanja vozila


Sistem za dinamičku analizu kretanja vozila sastoji se od senzora Correvit L-350, logera ULvia-6211L koji se bazira na akvizicionoj kartici NI USB-6211 i komercijalnom notebook računaru dijagonale ekrana 10" na kome je instaliran softver ULvia-6211Lsw. U gornjem delu ekrana se prikazuju trenutne vrednosti pređenog puta, brzine i ubrzanja. Centralni deo ekrana zauzima grafik na kome se prikazuju promena brzine i ubrzanja u vremenu.