PXI prenosivi sistem za poligonska merenja

Sistem se koristi za proveru ispravnosti i aktiviranje pripale raketnog motora. U softveru postoji kontrola pristupa, a moguće je logovanje izmerenih i obrađenih podataka, kao i uvoz podataka u postojeću, centralnu bazu. 

Moguća merenja i generisanja signala

Osnovne prednosti sistema