GPRS monitoring sistem

Korišćenjem LabVIEW-a realizovan je aplikativni softver za nadzor baznih stanica upotrebom GPRS-a za prenos podatka. LabVIEW je moćan programski jezik koji omogućava izradu preglednog i intuitivnog korisničkog interfejsa, podržava razne komunikacione protokole, rad sa bazama podataka, itd. Za potrebe realizacije ove aplikacije Modbus podaci su enkapsulirani u UDP paket i slati preko GSM modema ka GPRS ruterima na udaljenim lokacijama. Aplikacija se sastoji iz serverskog i klijentskog dela. Server aplikacija radi kao servis na server računaru na koji je povezan GSM modem. Klijent aplikacije se instaliraju na bilo kom računaru i povezuju se preko Interneta na server aplikaciju.

Softver je potpuno konfigurabilan i omogućava: definisanje (dodavanje, brisanje i izmenu podatka) lokacija; definisanje alarma; izmenu šifri operatera za logovanje na udaljenim lokacijama; definisanje imena servisera i grupa za slanje SMS poruka; definisanje korisničkih profila za prijavu na sistem. U tabeli udaljenih lokacija se prikazuje trenutno stanje svih alarma za sve lokacije. U listi alarma i događaja se u svakom trenutku nalaze trenutno aktivni i/ili nepotvrđeni alarmi i događaji. Svi alarmi i događaji, kao i bitne administratorske akcije se skladište u bazu podataka, a softver omogućava njihovu pretragu po raznim kriterijumima i izvoz u MS Excel. Pročitajte kompletno korisničko rešenje na sajtu National Instruments-a