Industrija

Pokrivamo oblasti:
  • Automatizacija procesa i mašina
  • Razvoj nadzorno-upravljačkih (SCADA) sistema 
  • Razvoj merno-akvizicionih sistema prema zahtevu korisnika
  • Prodaja hardvera i softvera

LabVIEW

Softver koji daje nove mogućnosti u prikupljanju, analizi  i prikazivanju podataka sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme!
Detaljnije »

NI VirtualBench

Pet ključnih instrumenata u jednom uređaju i intuitivan softverski interfejs. Previše praktičan da bi se ignorisao! VirtualBench je multifunkcijski instrument koji se integriše sa Vašim računarom ili iPad-om. Sadrži kombinovani osciloskop (MSO), funkcijski generator, digitalni...
Detaljnije »

NI CompactRIO (cRIO)

Platforma za razvoj merno-upravljačkih sistema za industrijske aplikacije koje zahtevaju visoke performanse, pouzdanost i robusnost.
Detaljnije »

SRB CRIO GSM modul

SRB cRIO GSM je komunikacioni modul namenjen za NI CompactRIO platformu. Njegova upotreba omogućava CompactRIO kontroleru GSM komunikaciju putem mrežne mobilne telefonije. Uključivanjem SRB cRIO GSM modul u svoj CompactRIO sistem, dobijate telemetrijski sistem dostupan u svakom trenutku i na...
Detaljnije »
Kontaktirajte nas za više informacija