Obrazovanje

Školice

Savremeno nastavno učilo koje koristi koncept softverski definisanog hardvera za realizaciju laboratorijskih vežbi iz fizike, hemije, biologije i stručnih predmeta.

Školice su nastavno učilo za laboratorijske vežbe bazirano na PC računaru. Svaki od kompleta Školica omogućava nastavnicima da upotpune i prošire već postojeće vežbe i demonstracione oglede sa vežbama kod kojih je proces merenja fizičkih veličina maksimalno uprošćen. Tako se učenici mogu fokusirati na zaključke, a ne na metode merenja.

Za realizaciju vežbi potrebni su:

  • PC računar (nije deo kompleta) 
  • Osnovni komplet Školice (osnovna ploča, USB kabl, CD sa softverom, upustva u elektronskoj formi)
  • Neki od dodatnih kompleta vežbi Školice ( svaki dodatni komplet sadrži neophodne komponente, senzore, kablove)

Na osnovnoj ploči se nalazi merno-akvizicioni uređaj (standardni industrijski proizvod) preko koga se vrše sva merenja i generisanja signala. U kabinetu nije potreban nikakav dodatni uređaj: multimetar, osciloskop, funkcijski generator, jer sve to obezbeđuju Školice. Učenik povezuje odgovarajuće električno kolo i/ili senzore, a vežba se izvodi pokretanjem virtuelnog instrumenta realizovanog u LabVIEW softverskom razvojnom paketu (industrijski standard). Virtuelni instrument predstavlja vizuelni interfejs koji omogućava kontrolu i prikaz rezultata merenja, kao i generisanje izveštaja (txt, Word i Excel format) za svakog učenika.

Kontaktirajte nas za više informacija