Obrazovanje

LabKIT

Najmoderniji uređaj za laboratorijske vežbe iz biologije, hemije i termodinamike!

LabKIT je savremeno učilo koje omogućava izvođenje laboratorijskih vežbi uz pomoć PC računara i senzora.

Sadrži predefinisane vežbe iz biologije, hemije i termodinamike.

Sve vežbe prati detaljno uputstvo i intuitivni grafički prikaz, a pored toga postoji i "Dodatak" koji omogućava izvođenje novih vežbi primenom senzora iz kompleta. Podaci se prikazuju na grafiku u programu i loguju u fajl za eventualnu kasniju obradu. Posle svake vežbe mogu se automatski generisati izveštaji za profesore.

Kontaktirajte nas za više informacija