UNO-LUX NS se bavi:

Automatizacija procesa i mašina

Preduzeće UNO-LUX NS je osposobljeno za realizaciju svih hijerarhijskih nivoa nadzorno-upravljačkih (SCADA) sistema i kompletnu integraciju sa postojećim sistemima. Realizujemo automatizaciju od pojedinačne mašine do kompletnog procesa (postrojenja).

Oprema koju koristimo:

UNO-LUX NS je integrator kuća (Alliance Partner) firme National Instruments, renomiranog svetskog proizvođača merno-akvizicione i upravljačke opreme – hardvera i sistemskog softvera, tako da u našoj proizvodnji najčešće koristimo njihovu opremu visokog kvaliteta i velike pouzdanosti. Sve aplikacije se realizuju u višem programskom jeziku LabVIEW, koji je takođe proizvod firme National Instruments.

Preduzeće takođe koristi opremu sledećih renomiranih proizvođača: Weintek, AutomationDirect (Koyo PLC) itd.

Merno-akvizicioni sistemi 

Merno-akvizicioni sistemi koje proizvodimo zasnovani su na konceptu virtuelne instrumentacije bazirane na personalnim računarima. Vrste platformi koje koristimo:

U svom poslovanju kompanija UNO-LUX NS d.o.o. vodi se misijom da korišćenjem savremene tehnologije i sopstvenog razvoja, obezbedi korisnicima visokokvalitetne i funkcionalne proizvode. U tu svrhu smo se opredelili da za razvoj naših proizvoda koristimo nekoliko različitih platformi kompanije National Instruments. Sve ove platforme zasnovane su na najnovijim tehnologijama i predstavljaju najnovije trendove u oblasti merenja i automatizacije. Odlikuju ih visoke performanse, pouzdanost u radu i visok kvalitet merenja. Platforme koje koristimo su: NI CompactDAQ, NI CompactRIO, NI PXI i druge. Detaljnije o platformama koje koristimo možete videti ovde.

Pogledajte naše reference!